dimecres, 24 d’octubre de 2012

Les possibilitats d’Internet

1. Què signifiquen les sigles TIC?
Tecnologies d'Informació i de Comunicació
2. Com va néixer internet?
Va néixer amb la unió entre molt ordinadors creats per la NSFNET per poder treballar tots junts laboratoris i exèrcits. L'any 1969.
3.Què possibilitats ens ofereix Internet?
Permet la navegació per les diverses xarxes en linea.
3. En què formats es troba la informació a Internet?
En formats d'imatge, so , video...
4. Què significa l’ús col·laboratiu de les TIC? Posa exemples d’aquests usos.
L'ús de les tecnologies d'informació i comunicació entre els habitants d'una població, ajuda a disminuir el buit digital existent en aquesta localitat, ja que augmentaria el conglomerat d'usuaris que utilitzen les TIC com a mitjà tecnològic per al desenvolupament de les seves activitats i per això es redueix el conjunt de persones que no les utilitzen.
5. Quins avantatges i inconvenients trobes després del coneixement de les possibilitats que   ens ofereix Internet? Crea una taula de dues columnes i descriu quatre avantatges i quatre inconvenients.

Avantatges Inconvenients
- Comunicarte amb els altres - Et poden entrar virus més fàcilment
- Crear blog
- Fer cerca d'informac - El principal pont de la pirateria és l'internet.
- Fer operacions bancàries i altres gestions i tràmits - Fa que els estudiants s'esforcin menys a fer les seves tasques, a causa de la mala pràctica del copiar/pegar.
- No hi ha horaris  Aparició de nous mals com el spam, el malware, la proliferació dels virus, el phising, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada